Utolsó frissítés: 2020. tél

Fülep Teofil

1. Publikációs lista: írott [Publications’ list: written;
HA = magyar absztrakt, EA = English Abstract]

Írott: Környezettudományok: planária-faunisztika: 25 (ebből elsőszerzős: 23, *angol: 2),
biológia és természetvédelem: 6 (ebből könyv: 1, *angol: 1)

Turizmus és természetvédelem: 11 (ebből könyv: 2, könyvfejezet: 3); Környezetvédelem: 19

A teljes publikációszám: 61, Az összes megjelenés száma: 83

1.1. Környezettudományok: planária-faunisztika [Environmental Sciences: Faunistics of Triclads] [PL25]

 1. Fülep, T. (2004): Az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) elterjedésének vizsgálata a Bükk hegységi Garadna patak vízgyűjtőjén. [Research of the area of the Turbellaria species (Platyhelminthes) in the Bükk Mountains in the Garadna Stream’s water-shed (North-East Hungary). In Hungarian, EA] – Folia Historico-naturalia Musei Matraensis 2004.28: 83–87. http://www.matramuzeum.hu/Personal/folia/28/05Fulep.pdf [PL1 – Holocén]
 2. Fülep, T. (2005): Az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) elterjedésének vizsgálata a Bükk-fennsík térségének vizeiben. [Research on the area of Turbellaria species (Platyhelminthes, Turbellaria) in the waters of the Bükk Plateau region (North-East Hungary). In Hungarian, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2005.13: 95–107. http://www.freeweb.hu/mavige/mavige2006/mavige2005/pdfek/12_fulep.pdf [PL2 – Holocén]
 3. Fülep, T. (2006): Újabb adatok az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) Bükk hegységi elterjedéséhez (Bükk-fennsík, Csondró-völgy). [New data to the distribution of Turbellaria species (Platyhelminthes: Turbellaria) in the Bükk Mountains, North-Eastern Hungary (Bükk Plateau, Csondró Valley). In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2006.14: 123–133.
  http://www.freeweb.hu/mavige/mavige2006/pdfs/12_ft.pdf [PL3 – Holocén]
 4. Fülep, T. (2007): Az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) előfordulásának vizsgálata a Bükk hegység Nagy-völgyi-patakjának vízrendszerében (Ablakos-kő-völgy, Leány-völgy, Nagy-völgy). [Study on the occurrence of Turbellaria species (Platyhelminthes) in the water courses of Nagy-völgyi-patak, Bükk Mountains, North-East Hungary (Ablakos-kő Valley, Leány Valley, Nagy Valley). In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2007.16: 55–64.
  http://www.freeweb.hu/mavige/dokument/4kotet/06_ft_abdoh16_55-64.pdf [PL4 – Holocén]
 5. Fülep, T. (2008): Újabb adatok az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) Bükk hegységi előfordulásához (Bükk-fennsík, Nagy-Szállás-völgy). [New data to the occurence of Turbellaria species (Platyhelminthes: Turbellaria) in the Bükk Mountains, Northeastern Hungary (Bükk Plateau, Nagy-Szállás Valley). In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2008.18: 45–52.
  http://www.freeweb.hu/mavige/dokument/5kotet/mavige5_05_fulepteofil.pdf [PL5 – Holocén]
 6. Fülep, T. (2009a#): Az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) előfordulásának vizsgálata a Bükk Baróc-patakjának vízrendszerében (Torma-völgy, Moldva-völgy, Recem-völgy, Várvölgy, Baróc-völgy). [Study on the occurrence of Turbellaria species (Platyhelminthes: Turbellaria) in the small watercourse-system of Baróc-patak in the valleys (Torma-völgy, Moldva-völgy, Recem-völgy, Vár-völgy, Baróc-völgy) of the mountains Bükk, Northeastern Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2009.20: 99–106. http://www.freeweb.hu/mavige/dokument/6kotet/mavige6_09_fulep.pdf [PL6 – Holocén]
 7. Kovács, K. – Fülep, T. (2009): Adatok az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) észak-dunántúli előfordulásához. [Data to the occurrence of Turbellaria species (Platyhelminthes: Turbellaria) in the North Transdanubian region. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2009.20: 157–164.
  http://www.freeweb.hu/mavige/dokument/6kotet/mavige6_14_kovacs_fulep.pdf [PL7 – Holocén]
 8. Fülep, T. (2010a): A planáriák (Platyhelminthes: „Turbellaria”: Tricladida) kutatásának magyarországi helyzete és főbb eredményei. [The Hungarian situation and main results of research on triclads (Platyhelminthes: „Turbellaria”: Tricladida). In Hungarian, HA] – XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum (ITF), Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 5. pp. [PL8 – PE]
 9. Fülep, T. (2010b): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Bükk hegységi Forrás-völgy vízrendszerében. [Study on the occurrence of planarians (Platyhelminthes: Tricladida) in the small watercourse-system in the valley Forrás-völgy of the mountains Bükk, Northeastern Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2010.21: 83–90.
  http://mavige.fw.hu/dokument/7kotet/mavige7_08_fulep.pdf [PL9 – PE]
 10. Fülep, T. (2010c): A környezeti tényezők hatása a planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) elterjedésére. The effect of environmental factors onto the spreading of triclads (Platyhelminthes: Tricladida). [In Hungarian, EA] – Acta Academiae Agriensis, Nova series, Sectio Biologiae 2010.37: 21–30. (2012) [PL10 – PE]
 11. *Fülep, T. – Nosek, J. (2010): Contribution to the macroinvertebrate fauna of the Hungarian Danube VI. Triclads (Platyhelminthes: Tricladida). [Adatok a magyarországi Duna makrogerinctelen faunájához (Platyhelminthes: Tricladida). In English, EA] – Folia Historico-naturalia Musei Matraensis 2010.34: 05–09. http://www.matramuzeum.hu/e107_plugins/docrep_menu/docrep.php?0.getdoc.996.86 [PL11 – PE]
 12. Fülep, T. (2011a): A Szinva planáriafaunisztikai (Platyhelminthes: Tricladida) vizsgálata. [Study on the faunistics of triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in the Szinva, NE Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2011.26: 89–98.
  http://www.mavige.hu/dokument/8kotet/mavige8_09_fulep.pdf [PL12 – PE]
 13. Kovács, K. – Fülep, T. (2011): Invazív planáriafajok (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása Északnyugat-Magyarországon. [The occurrence of invasive triclad species (Platyhelminthes: Tricladida) in Northwest Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2011.26: 153–160.
  http://www.mavige.hu/dokument/8kotet/mavige8_13_kovacsfulep.pdf [PL13 – PE]
 14. Fülep, T. (2011b): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) bioindikációs lehetőségei. [Bioindicational possibilities of triclads (Platyhelminthes: Tricladida). In Hungarian, HA] – XVII. Ifjúsági Tudományos Fórum (ITF), Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 6. pp. [PL14 – PE]
 15. Fülep, T. (2012a): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Mátrában, Mátraháza és Kékestető térségében. [Distribution of triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in the region of Mátraháza and Kékestető, Mátra mountains, Northeastern Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2012.28: 83–89. http://mavige.hu/dokument/9kotet/mavige9_07_fulep1.pdf [PL15 – PE, ME]
 16. Fülep, T. (2012b): Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: „Turbellaria”: Tricladida) magyarországi bibliográfiája és kutatástörténete. [The Hungarian bibliography and research history of freshwater triclads (Platyhelminthes: „Turbellaria”: Tricladida). In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2012.28: 91–108. http://mavige.hu/dokument/9kotet/mavige9_08_fulep2.pdf [PL16 – PE, ME]
  – Hungarian Bibliography of Freshwater Triclads – Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Portál (MaViGe) – http://mavige.hu/dokument/hungarian_freshwater_triclad_bibliography.pdf (2012.09.10.)
 17. Fülep, T. (2012c): Magyarország planáriafaunisztikai (Platyhelminthes: Tricladida) helyzetképe, 2012. [The situation of triclad (Platyhelminthes: Tricladida) fauna of Hungary, 2012. In Hungarian, HA] – XVIII. Ifjúsági Tudományos Fórum (ITF), Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 6. pp. [PL17 – PE, ME]
 18. Fülep, T. (2012d): A 2010. májusi rendkívüli esőzések hatása a Bükk hegységi Garadna patak és a Király-kút vízfolyásának planária-faunájára (Platyhelminthes: Tricladida). [Effects of the 2010 year’s extraordinary rainfalls on the triclad fauna (Platyhelminthes: Tricladida) in the Garadna stream and Király-kút water flow of the Bükk mountains, Northeastern Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Hidrológiai Közlöny 2012.92.1: 51–52. [PL18 – PE, ME]
 19. *Fülep, T. (2012e): Checklist of freshwater triclads (Platyhelminthes: Tricladida) of Hungary. [Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) magyarországi fajlistája. In English, HA, EA] – Georgikon for Agriculture 2012.15.1: 91–99. http://www.georgikon.hu/component/docman/doc_download/81-gforagric-2012 [PL19 – PE]
  – Hungarian Checklist of Freshwater Triclads – Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Portál (MaViGe) – http://mavige.hu/dokument/hungarian_freshwater_triclad_checklist.pdf (2012.09.10.)
 20. Fülep, T. (2012f): Újabb adatok a planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulásához a Bükk-fennsíkon és a Déli-Bükk északi peremén. [New data to the occurrence of triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in the Bükk-fennsík Plateau and Eastern edge of the Souther Déli-Bükk, Northeastern Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Hidrológiai Közlöny 2012.92.5-6: 33–35. [PL20 – PE, ME]
 21. Fülep, T. (2012g): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulásának változásai a Bükk hegységi Garadna és Szinva patakok vízgyűjtőjén. [Faunal changes of triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in the watercourses of the Garadna and Szinva streams, Bükk mountains, NE Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Természetvédelmi Közlemények 18: 171–178. http://www.mbt-biologia.hu/gen/pro/mod/let/let_fajl_kiiras.php?i_faj_azo=770
  http://www.mbtktv.mtesz.hu/tvk/2012/of2012/Fulep_Teofil_OF.pdf [PL21 – PE, ME]
 22. Fülep, T. (2013): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Zempléni-hegységben, Telkibánya és Kőkapu térségének vizeiben. [Distribution of triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in the waters of Telkibánya and Kőkapu region, Zemplén Mountains, Northeastern Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2013.31: 63–68.
  http://mavige.hu/dokument/10kotet/mavige10_05_fulep.pdf [PL22 – ME, PE]
 23. Fülep, T. (2014): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Bakony víztereiben. [Distribution of triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in the waters of the Bakony mountains, Northwestern Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2014.32: 67–75.
  http://www.mavige.hu/dokument/11kotet/mavige11_06_fulep_final.pdf [PL23 – ME, PE]
 24. Fülep, T. (2015a): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Keszthelyi-hegység és a Balaton-felvidék néhány vizében. [Distribution of triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in some waters of the Keszthely Mountains and Balaton Highland, Western Hungary. In Hungarian, HA, EA] – Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 2015.33: 169–176. http://mavige.hu/dokument/12kotet/mavige12_10_fulep.pdf [PL24 – Holocén, PE]
 25. Fülep, T. (2015b): Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) faunisztikai kutatása Magyarországon, különös tekintettel a hegyvidékekre. [Research on the faunistics of freshwater triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in Hungary, Europe, focusing on the mountains. In Hungarian; Фаунистические исследования пресноводных планарий (Platyhelminthes: Tricladida) в Европе в Венгрии, сосредотачиваясь на горах. В Венгрии HA, EA, RA] – PhD doktori értekezés, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Festetics Doktori Iskola, Keszthely, 106. pp. (2016) [PL25 PhD doktori disszertáció – PE]

1.2. Környezettudományok: biológia és természetvédelem [Environmental sciences: Biology and Nature Conservation] [BTV6-12, ebből könyv: 1, angol: 1]

 1. Fülep, T. (1996): A Garadna patak komplex tájökológiai vizsgálata. [hidrológia, botanika, hidrozoológia] [Complex landscape-ecological research of Garadna Stream. (Hydrology, Botany, Hydrozoology) In Hungarian] – diplomadolgozat, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Állattani Tanszék – Növénytani Tanszék, Eger, 48. pp. [BTV1-1 diplomadolgozat és TDK dolgozat]
 2. Fülep, T. (1997): A Garadna patak komplex tájökológiai vizsgálata. [hidrológia, botanika, hidrozoológia] [Complex landscape-ecological research of Garadna Stream. (Hydrology, Botany, Hidrozoology) In Hungarian] – TDK dolgozat, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Állattani Tanszék – Növénytani Tanszék, Eger, 49. pp. [BTV1-2 OTDK dolgozat]
 3. Fülep, T. (2009b#): Vizeinkben rejtőző planáriák. [Planarians hidden in our waters. In Hungarian] – Greenfo. (Természetvédelmi hírek rovat) http://www.greenfo.hu/termeszetvedelem/hirek_item.php?hir=22543 (2009.10.04.) [BTV2-3 cikk – PE, Holocén]
 4. Fülep, T. (2009): Vizeinkben rejtőző planáriák. [Planarians hidden in our waters. In Hungarian] – SzínesVilág.hu
  http://www.szinesvilag.hu/Vizeinkben-rejtozo-planariak/8505/ (2009.10.05.) [BTV2-4 cikk – PE, Holocén]
 5. Fülep, T. (2010): Vizeinkben rejtőző planáriák. [Planarians hidden in our waters. In Hungarian] – Yeess.hu
  http://www.yeess.hu/erdekessegek/1502-vizeinkben-rejtz-planariak.html (2010.07.30.) [BTV2-5 cikk – PE, Holocén]
 6. Fülep, T. (2010): Eltűnő sokféleség, és a Dunakeszi tőzegtavak ügye. [Disappearing diversity, and the Dunakeszi Peat Pond’s case. In Hungarian] – In: Konferencia a lápokért. –Greenfo. (Hírek rovat) http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=24546 (2010.06.06.) [BTV3-6 cikk]
 7. Fülep, T. (2010): Eltűnő sokféleség, és a Dunakeszi tőzegtavak ügye. [Disappearing diversity, and the Dunakeszi Peat Pond’s case. In Hungarian] – Greenfo. (Hírek rovat) http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=24547 (2010.06.06.) [BTV3-7 cikk – PE, Holocén]
 8. Fülep, T. (2010): Környezetvédelem: Eltűnő sokféleség, és a Dunakeszi tőzegtavak ügye. [Environmental protection: Disappearing diversity, and the Dunakeszi Peat Pond’s case. In Hungarian] – Magyar Polgár Info http://polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=61709 (2010.06.06.) [BTV3-8 cikk – PE, Holocén]
 9. Fülep, T. (2010): Eltűnő sokféleség, és a Dunakeszi tőzegtavak ügye. [Disappearing diversity, and the Dunakeszi Peat Pond’s case. In Hungarian, EA] – A Puszta – jubileumi különszám. A Nimfea Természetvédelmi Egyesület évkönyve. Herman Ottó Természetvédő Kör, Túrkeve, 23.24: 194–201. [BTV3-9 cikk – PE, Holocén]
 10. Fülep, T. (2013): A felszínalatti vizek szélsőséges változásainak hatásai az életközösségekre a magyar Alföld néhány mintaterületén (Duna–Tisza közi homokhátság, Nyírség). – kézirat, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Miskolc, 49. pp. [BTV4-10 dolgozat– ME, KÚTFŐ Projekt]
 11. *Fülep, T. (2019): Nature conservation xx. Sketch for the Environmental Engineering MSc master course in English. – Természetvédelem xx. Vázlat az angol nyelvű környezetmérnöki MSc mesterképzéshez. – pdf kézirat–első előtti tesztkiadás, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet – Holocén Természetvédelmi Egyesület, Miskolc, 77. pp. [BTV5-11 könyv3: egyetemi jegyzet – ME]
 12. Fülep, T. (2020): Növénytani túra Miskolcon. [Botanical tour in Miskolc. In Hungarian] – Élet és Tudomány: Első kézből: Botanika, 2020.10.23., LXXV.43: 1348. [BTV6-12 cikk, TIT, ME]

1.3. Turizmus és természetvédelem: természetjárás, túravezetés, szelíd turizmus, ökoturizmus [Tourism and Nature Conservation: hiking, hike leadership, soft tourism, ecoturism] [TTV11-25, ebből könyv: 2, könyvfejezet: 3]

 1. Fülep, T. – Kiss, J. (1997): A Hernád völgyének turistakalauza. [Tourist guide of the valley of Hernád river. In Hungarian] – Holocén Természetvédelmi Egyesület, Miskolc, 55. pp. [TTV1-1 könyv1 – Holocén]
 2. Fülep, T. – Kiss, J. (2000): A Hernád völgyének turistakalauza. [Tourist guide of the valley of Hernád river. In Hungarian] – Holocén Természetvédelmi Egyesület, Miskolc – második, módosított kiadás, 64. pp. http://www.holocen.hu/dok/Hernad_Turistakalauz.pdf (2009) [TTV1-2 könyv1 – Holocén]
 3. Fülep, T. (2000): Tájhasználat és természetvédelem a Bükk-vidéken, különös tekintettel a vízgazdálkodásra és a turizmusra. [Land-use and nature conservation in the Bükk Region, focusing on water management and tourism. In Hungarian] – diplomadolgozat, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Alkalmazott Ökológiai Tanszék, Debrecen, 51. pp. [TTV2-3 diplomadolgozat]
 4. Fülep, T. (2003): A túravezetés mestersége. Módszertani útmutató túravezetők, túrákat vezető biológia- és földrajztanárok, környezeti nevelők számára. [The tour-guide trade. Methodological pilot for tour-guides, biology and geography teachers, environmental educators who guide tours. In Hungarian] – Holocén Természetvédelmi Egyesület, Miskolc – próbakiadás, 47. pp. [TTV3-4 könyv2 – Holocén]
 5. Fülep, T. (2004): A túravezetés mestersége. Módszertani útmutató túravezetők, túrákat vezető biológia- és földrajztanárok, környezeti nevelők számára. [The tour-guide trade. Methodological pilot for tour-guides, biology and geography teachers, environmental educators who guide tours. In Hungarian] – Holocén Természetvédelmi Egyesület, Miskolc – második, módosított kiadás, 60. pp. [TTV3-5 könyv2 – Holocén]
 6. Fülep, T. (2006): A túravezetés mestersége. Módszertani útmutató túravezetők, túrákat vezető biológia- és földrajztanárok, környezeti nevelők számára. [The tour-guide trade. Methodological pilot for tour-guides, biology and geography teachers, environmental educators who guide tours. In Hungarian] – Holocén Természetvédelmi Egyesület, Miskolc – digitális, módosított kiadás, 60. pp. [TTV3-6 könyv2] http://holocen.hu/dok/A_TURAVEZETES_MESTERSEGE_2004–2006.pdf (2006–2010)
 7. Fülep, T. (2009): A túravezetés mestersége. Módszertani útmutató túravezetők, túrákat vezető biológia- és földrajztanárok, környezeti nevelők számára. [The tour-guide trade. Methodological pilot for tour-guides, biology and geography teachers, environmental educators who guide tours. In Hungarian] – Holocén Természetvédelmi Egyesület, Miskolc – harmadik, módosított kiadás, 72. pp. [TTV3-7 könyv2 – Holocén]
 8. Fülep, T. (2009–2010): A túravezetés mestersége. Módszertani útmutató túravezetők, túrákat vezető biológia- és földrajztanárok, környezeti nevelők számára. [The tour-guide trade. Methodological pilot for tour-guides, biology and geography teachers, environmental educators who guide tours. In Hungarian] – Holocén Természetvédelmi Egyesület, Miskolc – harmadik, módosított, digitális kiadás, 72. pp. http://holocen.hu/downmap/A_turavezetes_mestersege_2010_fulepteo.pdf
  [TTV3-8 könyv2 – Holocén]
  Referenciák [References]
  • ajánlás: Mikola, Klára (2004): Könyvajánló. Fülep Teofil: A túravezetés mestersége. Módszertani útmutató túravezetők, túrákat vezető biológia- és földrajztanárok, környezeti nevelők számára. – MásKépp. Ökológia, életmód, egészség. Budapest, 1/2., 2004. nyár: 19.
  • ajánlás: sz. n. (2004): A túravezetés mestersége. – Turista Magazin. Természetjárás, szabadidő, sport, utazás, életmód. 115/10., 2004.10: 7.
  • ajánlás: sz. n. (2005): A túravezetés mestersége. – Greenfo. (Kiadványfigyelő – egyéb rovat) http://www.greenfo.hu/kiadvanyfigyelo/item.php?item=350&tip= (2005.04.07.)
  • ajánlás: Járy, Richárd (2005): A túravezetés mestersége; kiadvány ajánló. – Szelidi.Info (2005.04.12.)
  http://szelidi.info/index.php?id=100&cHash=6b9be4485e&tx_ttnews%5Btt_news%5D=48&tx_ttnews%5BbackPid%5D=101
  • hasznosítás: Gördögök Kerékpáros és Szabadidő Sportegyesület (Gördögök SE, Szolnok) – túravezetői tanfolyamokon és továbbképzéseken http://gordogok.hu/html/turavezetoi/start.php
  • hasznosítás: Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar (NYME AK, Sopron), Testnevelési Intézeti Tanszék, Rekreáció szervezés és egészségfejlesztés szak, Természetjárás tábor tantárgy: Konczos, Csaba (2007–?): Kötelező és ajánlott irodalom
  http://atfk.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/atfk/tematikak/TESTNEVELES_TANSZEK/rekreacio/REKAN_REKAL_termeszetjaras_tabor_20070801.doc
  • hasznosítás: Eszterházy Károly Főiskola, Természettudományi Kar (EKF TK, Eger) / Alapképzés (BA) / nappali/levelező, Környezettan szak, Természetjárás, túravezetés (NBT_KV180K2, LBT_KV180K2, LBT_KV181G2, NBT_KV181G2) előadás és gyakorlat: Kárász, Imre tantárgyfelelős, oktató – Katona, Ildikó tantárgyoktató (2008–?), Dobos, Anna tantárgyoktató (2009–?): Kötelező irodalom
  http://ttk.ektf.hu/en/node/1905
  http://www.ektf.hu/tik_kalauz_2008/subjects/NBT_KV180K2.doc
  http://www.ektf.hu/tik_kalauz_2008/subjects/NBT_KV181G2.doc
  • hasznosítás: Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar (ME, Miskolc), Egészségügyi szervező alapszak (BSc), Egészségturizmus-szervező szakirány, Túraszervezés elmélete kiegészítő tantárgy (?–2012–)
 9. Fülep, T. (2003): Természetvédelem és túra. [Nature conservation and hiking. In Hungarian] – Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium és Kollégium X. jubileumi évkönyve, Miskolc, 256–257. [TTV4-9 cikk]
 10. Fülep, T. (2004): A túravezetés feladatai. [The tasks of the tour-guidage. In Hungarian] – Természetbarát Híradó. (Hírcsokor rovat) Magyar Természetbarát Szövetség, Budapest, 2004.3: 7. [TTV5-10 cikk – Holocén]
 11. Fülep, T. (2004): Szelíd, öko- és természetjáró turizmus, az idegenvezetés és a túravezetés összekapcsolódása. [Soft tourism, ecotourism and hiking, joining of guiding and tour-guiding. In Hungarian] – záródolgozat, MIOK József Nádor Szakképző Iskola, Miskolc, 36. pp. http://www.greenfo.hu/adatbazisok/szakdolgozatok_item.php?szd=8 (2004.06.08.) [TTV6-11 záródolgozat]
 12. Fülep, T. (2004): A turizmus által okozott környezeti és társadalmi problémák. [Environmental and social problems caused by the tourism. In Hungarian]
 13. Fülep, T. (2004): Példák a turizmus környezeti hatásaira. [Examples for the environmental effects of the tourism. In Hungarian]
 14. Fülep, T. (2004): A szelíd turizmus. [The soft tourism. In Hungarian] – MásKépp. Ökológia, életmód, egészség. „Természetesen” Ökológiai és Természetes Életmód Alapítvány, Budapest, 1/2. 2004. nyár: 10–15.
  [TTV6-12–14 záródolgozat-részek]
 15. Fülep, T. (2003): Szelíd, öko- és természetjáró turizmus, az idegenvezetés és a túravezetés összekapcsolódása. [Soft tourism, ecotourism and hiking, joining of guiding and tour-guiding. In Hungarian] – A Puszta 2003. A Nimfea Természetvédelmi Egyesület évkönyve. Szarvas, 20.20: 229–262. http://www.nimfea.hu/kiadvanyaink/puszta/fulept – turizmus – 2003.pdf
  http://www.nimfea.hu/kiadvanyaink/kutatasok/puszta2003.htm [TTV6-15 – Holocén]
 16. Fülep, T. (2005): Tapasztalataim és gondolataim a Bükk hegységi turizmus alakulásáról. [My experiences and thoughts about forming of the tourism in the Bükk mountains. In Hungarian] – Turizmus és természetvédelem III. Természetvédelmi szeminárium. Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve, 2005.09.13–15. http://www.nimfea.hu/aktualis/pdf/bukki_turizmus_fulep_teofil.pdf (2005.09.28.)
  [TTV7-16 cikk (előadásanyag) – Holocén]
 17. Fülep, T. (2005): Autós turizmus a Bükk hegységben. [Tourism by car in the Bükk mountains. In Hungarian] – Greenfo. (Hírek rovat) http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=11438 (2005.09.18.) [TTV7-17 cikk – Holocén]
 18. Fülep, T. (2005): Autós turizmus a Bükk hegységben. [Tourism by car in the Bükk mountains. In Hungarian] – Bükki Településszövetség. (Hírek a Bükkből rovat) http://www.bukk.info/n-62 (2005.09.18.) [TTV7-18 cikk]
 19. Fülep, T. (2005): Autós turizmus a Bükk hegységben (greenfo). [Tourism by car in the Bükk mountains. (greenfo) In Hungarian]– Forestpress. Erdészet – faipar – vadászat – természetvédelem. http://www.forestpress.hu/hu/index2.php?option=content&do_pdf=1&id=3455 (2005.09.18.)
  http://forestpress.hu/jie_hu/index.php?option=com_content&task=view&id=3455&Itemid=227 – Környezetünk magazin. (2005.09.19.) [TTV7-19 cikk]
 20. Fülep, T. (2005): Tapasztalataim és gondolataim a Bükk hegységi turizmus alakulásáról. [My experiences and thoughts about forming of the tourism in the Bükk mountains. In Hungarian] – Természetbarát Híradó. (Zöld hírek rovat) Magyar Természetbarát Szövetség, Budapest, 159., 2005.11: 1, 18–20. [TTV7-20 cikk – Holocén]
 21. Fülep, T. (2005): Behajtási tilalom. Autók, Bükk, csend? [No Entry. Cars, Bükk Mountains, silence? In Hungarian] – Hegyisport és Turista Magazin. (Természetvédelem rovat) Budapest, 1/12. 2005.12: 47. [TTV7-21 cikk]
 22. Fülep, T. (2007): Van-e különbség… a túrista és a természetjáró között? [Is there any difference… between the tourist and nature tourist? In Hungarian] – Ökorello. A környezetvédelem fenegyerekeinek lapja. Ökorello Alapítvány, Miskolc, 2.3. 2007.09.: 8–9. [TTV8-22 cikk]
 23. Fülep, T. (2010): 9. A túravezető személyisége, feladatköre. [Personality and work of the tour-guide. In Hungarian] – In: Németh, Imre (szerk.): Túravezetői ismeretek. – Magyar Természetbarát Szövetség, Budapest, 233–244., 347. [TTV9-23 könyvfejezet1]
 24. Fülep, T. (2010): 10. Túraszervezés, -vezetés. [Organizing – guiding of a hike. In Hungarian] – In: Németh, Imre (szerk.): Túravezetői ismeretek. – Magyar Természetbarát Szövetség, Budapest, 245–284., 347.
  [TTV10-24 könyvfejezet2]
 25. Fülep, T. (2010): 12. Szakágak. [Branches of hiking. In Hungarian] – In: Németh, Imre (szerk.): Túravezetői ismeretek. – Magyar Természetbarát Szövetség, Budapest, 293–297., 348.
  http://turavezetes.hu/szakkonyvek/turavezetoi-ismeretek-mtsz (2011.01.30.): ajánlás
  http://book.hu/konyv/31449/Turavezetoi-ismeretek.html (2011)
  http://ingyenkonyv.hu/konyv/31449/Turavezetoi-ismeretek.html (2011) [TTV11-25 könyvfejezet3]

1.4. Környezetvédelem: környezettudatosság, közlekedés, fogyasztás [Environmental Protection: environmental awareness, transport, consumption] [KV19-21]

 1. Fülep, T. (1998): Holocén Természetvédelmi Egyesület ismertető. [Review of the Holocen Nature Conservation Organization. In Hungarian] – Holocén Természetvédelmi Egyesület, Miskolc, 20. pp. [KV1-1 szóróanyag]
 2. Fülep, T. (1999): Az autózás ára. [The price of motoring. In Hungarian] – Kapu. (Ökológia rovat) Magyar Kapu Alapítvány, Budapest, 1999.2: 21–27. [KV2-2 tanulmány]
 3. Fülep, T. (1999): Környezettudatosságot fejlesztő program, különös tekintettel az iskolákra Mezőkövesden. [Development of an environmental awareness programme particularly focusing on schools in Mezőkövesd. In Hungarian] – In: Fenntartható fejlődés az önkormányzati gyakorlatban. (kézikönyv) KGI Környezetvédelmi Intézete Környezeti Állapotfelmérési Iroda, Budapest, 79–82. [KV3-3 esettanulmány – Holocén]
 4. Fülep, T. (2002): Kurtabérci Öko-ház környezeti oktatási célokra. (Bükk-fennsík) [Eco-house in Kurtabérc for environmental education. (Bükk Plateau) In Hungarian] – Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium (2002.06.21.) http://www.jezsu.hu/main.php?folderID=1308&articleID=4590&ctag=articlelist&iid=1 (2009) [KV4-4 tanulmány]
 5. Fülep, T. (2003): A német példa. Csak fenntartásokkal… [The German example. With reservations only… In Hungarian] – KukaBúvár. Reklám, fogyasztás, hulladék. (Megelőzés rovat) Hulladék Munkaszövetség, Budapest, 9/3. 2003 ősz: 13. http://www.kukabuvar.hu/cikk/116 [KV5-5 cikk – Holocén]
 6. Fülep, T. (2003): A szemét. A szelektív hulladékgyűjtésről. [The waste. About the selective collecting of the waste. In Hungarian] – Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium és Kollégium X. jubileumi évkönyve, Miskolc, 379. [KV6-6 cikk]
 7. Fülep, T. (2004): Van-e helye a McDonald’s-nak az iskolákban? [Is there any space for the McDonald’s in schools? In Hungarian] – In: F. Nagy, Zsuzsanna (szerk.): Ökológiai fogyasztóvédelem az iskolában. Segédanyag az egészségvédelmi és környezeti nevelési programok készítői számára. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata – Hulladék Munkaszövetség, 15–18. [KV7-7 tanulmány – Holocén]
 8. Fülep, T. (2004): Tejcsomagolások a környezetvédelem szempontjából. [Wrapping of milk in the aspect of environmental protection. In Hungarian] – In: F. Nagy, Zsuzsanna (szerk.): Ökológiai fogyasztóvédelem az iskolában. Segédanyag az egészségvédelmi és környezeti nevelési programok készítői számára. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata – Hulladék Munkaszövetség, 18–19. [KV8-8 tanulmány – Holocén]
 9. Fülep, T. (2004): Dohányzó tanárok, dohányzás az oktatásban. [Smoking teachers, smoking in the education. In Hungarian] – In: F. Nagy, Zsuzsanna (szerk.): Ökológiai fogyasztóvédelem az iskolában. Segédanyag az egészségvédelmi és környezeti nevelési programok készítői számára. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata – Hulladék Munkaszövetség, 19–20.
  http://www.greenfo.hu/kiadvanyfigyelo/item.php?item=284&tip=egyeb
  http://www.kothalo.hu/kiadvanyok/ofi.pdf
  http://www.tiszaklub.hu/include/kornyezeti_neveles/kornyezetineveles_segedanyag.pdf [KV9-9 tanulmány – Holocén]
 10. Fülep, T. (2005): Iskolatej és környezetvédelem. [School-milk and environmental protection. In Hungarian] – Greenfo. (Hírek rovat) http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=11642 (2005.10.16.) [KV10-10 tanulmány]
 11. Fülep, T. (2005): Iskolatej és környezetvédelem. [School-milk and environmental protection. In Hungarian] – Greenfo. (Mindennapi mérgeink: Antizöld rovat)
  http://www.greenfo.hu/mindennapi_mergeink/cikk_item.php?rov=antizold&item=98 (2005.10.16.) [KV10-11 tanulmány]
 12. Fülep, T. (2006): Miskolc elviselhetetlen forgalmának kialakulása. [Development of the unbearable traffic in Miskolc. In Hungarian] – In: A sínek tovább bírják. (Egyéb anyagok az árufuvarozás környezeti problémáiról). Levegő Munkacsoport, Budapest http://www.levego.hu/kamionstop/miskolc_elviselhetetlen060417.pdf (2006.04.17.)
  [KV11-12 cikk]
 13. Fülep, T. (2006): Aludobozos környezetvédelem a környezetpusztítás szolgálatában. [Environment protection with aluminium can, which is serving the destroy of the environment. In Hungarian] – Ökoiskolák Hálózata. (Tanári oldalak rovat)
  http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=13533
  http://www.okoiskola.hu/hirlevel/news_upload/tanarioldalak_2edb.Aludobozos_kv_Fulep_Teofil_20060622.pdf (2006.06.29.)
  [KV12-13 cikk – Holocén]
 14. Fülep, T. (2006): „Környezettudatlanul” A szemléletet szemlélve… [“Environmental awarenessless” View of the view… In Hungarian] – Zöld Szemmel. Észak-magyarországi környezetvédelmi folyóirat. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Miskolc, 1.2006.1: 3. [KV13-14 cikk]
 15. Fülep, T. (2007): Bosszúság Miskolcon. [Annoyance in Miskolc. In Hungarian] – Greenfo. (Hírek rovat)
  http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=17346 (2007.12.05.) [KV14-15 cikk]
 16. Fülep, T. (2010): Kerékpárosként Hollandiában. [As a cyclist in Netherlands. In Hungarian] – Zöld Szemmel. Észak-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Miskolc, 5.2010.2: 10. [KV15-16 cikk – Holocén]
 17. Fülep, T. (2011): Nyitott szemmel… Magyarországon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Holocén KEOP előadások. [With opened eyes… In Hungary and Borsod-Abaúj-Zemplén megye county. Holocén KEOP lectures. In Hungarian] – Zöld Szemmel. Észak-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Miskolc, 6.2011.1: 5. [KV16-17 cikk – Holocén]
 18. Fülep, T. (2011): Közlekedés és energia, a környezetkultúra tanulmányozása Kelet-Magyarországtól Dániáig. [Transport and energy, study on the environmental culture from East Hungary to Denmark. In Hungarian] – Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ honlap), Budapest
  http://www.mtvsz.hu/kozlekedes_es_energia_a_kornyezetkultura_tanulmanyozasa_kelet_magyarorszagtol_daniaig (2011.06.20.)
  [KV17-18 cikk – Holocén]
 19. Fülep, T. (2011): Közlekedés és energia, a környezetkultúra tanulmányozása Kelet-Magyarországtól Dániáig. [Transport and energy, study on the environmental culture from East Hungary to Denmark. In Hungarian] – Tagszervezeti körlevél. Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest, 2011/2: 3–5. [KV17-19 cikk – Holocén]
 20. Fülep, T. (2012): Ökotáborok a környezeti nevelés szolgálatában. [Ecocamps for surving environmental education. In Hungarian] – Greenfo. (Hírek rovat) http://www.greenfo.hu/hirek/2012/07/29/okotaborok-a-kornyezeti-neveles-szolgalataban (2012.07.29.) [KV18-20 cikk – Holocén]
 21.   Fülep, T. (2013): Útmutató az ökológiai kockázatbecsléshez. Guide for the Ecological Risk Assessment (ERA). – kézirat, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Miskolc, 28. pp. [KV19-21 dolgozat – ME]

2. Előadások listája: szakmai szemináriumokon, tudományos konferenciákon [Lectures’ list: lectures in professional seminars, scientific conferences]

Előadott: Környezettudományok: előadások: 3;
planária-faunisztika: poszter-előadások: 20 (
ebből *angol: 2), előadások: 5
Természetvédelem–turizmus: előadások: 2;
Oktatás–ismeretterjesztés: előadások: 64 (
ebből *angol: 1), tábori terepi oktató: 19Fotópublikációk: legfontosabb természetfotók: 3; legfontosabb épületfotók: 2
TV tévé–rádió–sajtó interjú: 10

2.1. Környezettudományok; planária-faunisztika: poszterek és előadások [Environmental Sciences; faunistics of triclads: posters and lectures] [KT.ea.3, PL.po.20 (ebből *angol: 2), PL.ea.5]

 1. Fülep, T.: A Garadna patak komplex tájökológiai vizsgálata. (hidrológia, botanika, hidrozoológia)
  – Előadás, EKTF Állattani Tanszék, (TDK) házi konferencia: Oklevél, 2. helyezés, Eger, 1996.10.31. [KT.ea.1]
 2. Fülep, T.: A Hernád magyarországi szakaszának vízminőségi vizsgálata – Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség Tornyosnémetinél és Gesztelynél 1996-ban végzett teljes körű vizsgálatának értékelése.
  – Előadás, Hernád szeminárium (Sosna–Holocén), Kassa (Szlovákia: Felvidék), 1996.12.11–13. [KT.ea.2]
 3. Fülep, T.: A Garadna patak komplex tájökológiai vizsgálata. (hidrológia, botanika, hidrozoológia)
  – Előadás, 23. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) természettudományi szekciója (természetvédelem alszekció): Elismerő oklevél, Nyíregyháza, 1997.03.24–26. [KT.ea.3]
 4. Fülep, T.: Az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) elterjedésének vizsgálata a Bükk-fennsík térségének vizeiben, az elterjedési mintázat lehetséges okai.
  – Poszter, absztrakt, II. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe), Pécs, 2005.04.14–15. [PL.po.1]
  http://www.freeweb.hu/mavige/mavige2006/mavige2005/abstraktfuzet.pdf (Összefoglalók, pp. 17.)
  http://www.freeweb.hu/mavige/mavige2006/mavige2005/abstraktfuzet.doc (Összefoglalók, pp. 17.)
 5. Fülep, T.: Újabb adatok az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) Bükk hegységi elterjedéséhez (Bükk-fennsík, Csondró-völgy).
  – Poszter, absztrakt, III. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe), Göd, 2006.04.13–14. [PL.po.2]
  http://www.freeweb.hu/mavige/mavige2006/absztraktkotet_vegl.pdf (Összefoglalók, pp. 23.)
 6. Fülep, T.: Az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) előfordulásának vizsgálata a Bükk hegység Nagy-völgyi-patakjának vízrendszerében (Ablakos-kő-völgy, Leány-völgy, Nagy-völgy).
  – Poszter, absztrakt, IV. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe), Tihany, 2007.04.12–13. [PL.po.3]
 7. Fülep, T.: Újabb adatok az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) Bükk hegységi előfordulásához (Bükk-fennsík, Nagy-Szállás-völgy).
  – Poszter, absztrakt, V. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe), Nyíregyháza, 2008.04.10–12. [PL.po.4]
  http://www.freeweb.hu/mavige/mavige2008/MaViGe2008_absztrakfuzet.pdf (Összefoglalók, pp. 19–20.)
 8. Fülep, T.: Az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) előfordulásának vizsgálata a Bükk Baróc-patakjának vízrendszerében (Torma-völgy, Moldva-völgy, Recem-völgy, Várvölgy, Baróc-völgy). – Poszter, absztrakt, VI. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe), Villány, 2009.04.16–18. [PL.po.5]
  http://www.freeweb.hu/mavige/mavige2009/absztraktfuzet2009.pdf (Összefoglalók, pp. 28–29.)
 9. Kovács, K. – Fülep, T.: Adatok az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) észak-dunántúli előfordulásához.
  – Poszter, absztrakt, VI. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe), Villány, 2009.04.16–18. [PL.po.6]
  http://www.freeweb.hu/mavige/mavige2009/absztraktfuzet2009.pdf (Összefoglalók, pp. 35.)
 10. Fülep, T.: A planáriák (Platyhelminthes: „Turbellaria”: Tricladida) kutatásának magyarországi helyzete és főbb eredményei.
  – Előadás, teljes megjelenés, XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum (ITF), Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 2010.03.25. [PL.ea.1]
 11. Fülep, T.: A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Bükk hegységi Forrás-völgy vízrendszerében.
  – Poszter, absztrakt, VII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe), Sümeg, 2010.04.15–17. [PL.po.7]
 12. Fülep, T.: A planáriák (Platyhelminthes: „Turbellaria”: Tricladida) magyarországi bibliográfiája és kutatástörténete.
  – Előadás, absztrakt, VII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe), Sümeg, 2010.04.15–17. [PL.ea.2]
 13. Fülep, T.: A 2010 májusi rendkívüli esőzések hatása a Bükk hegységi Garadna patak és a Király-kút vízfolyásának planáriafaunájára (Platyhelminthes: Tricladida).
  – Poszter-előadás, absztrakt, LII. Hidrobiológus Napok, Tihany, 2010.10.06–08. [PL.po.8]
 14. Fülep, T.: A Szinva planáriafaunisztikai (Platyhelminthes: Tricladida) vizsgálata.
  – Poszter, absztrakt, VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe), Jósvafő, 2011.04.14–16. [PL.po.9]
 15. Kovács, K. – Fülep, T.: Invazív planáriafajok (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása Északnyugat-Magyarországon.
  – Poszter, absztrakt, VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe), Jósvafő, 2011.04.14–16. [PL.po.10]
 16. Fülep, T.: A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) bioindikációs lehetőségei.
  – Előadás, teljes megjelenés, XVII. Ifjúsági Tudományos Fórum (ITF), Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 2011.04.21. [PL.ea.3]
 17. Fülep, T.: Újabb adatok a planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulásához a Bükk-fennsíkon és a Déli-Bükk északi peremén.
  – Poszter-előadás, absztrakt, LIII. Hidrobiológus Napok, Tihany, 2011.10.05–07. [PL.po.11]
 18. Fülep, T.: A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulásának változásai a Bükk hegységi Garadna és Szinva patakok vízgyűjtőjén.
  – Poszter-előadás, absztrakt, VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Debreceni Egyetem, 2011.11.03–06. [PL.po.12]
 19. Fülep, T.: A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) kutatása a Bükk karsztvizeiben.
  – Előadás, Barlangkutatók Szakmai Találkozója, Székesfehérvár, 2011.11.11–13. [PL.ea.4]
  http://www.barlang.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=309%3Abarlangkutatok-szakmai-talalkozoja-2011&catid=19%3Aszakmai-napok&Itemid=37&lang=hu
 20. Fülep, T.: A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Mátrában, Mátraháza és Kékestető térségében.
  – Poszter, absztrakt, IX. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe), Gyula, 2012.04.12–14. [PL.po.13]
 21. Fülep, T.: Magyarország planáriafaunisztikai (Platyhelminthes: Tricladida) helyzetképe, 2012.
  – Előadás, teljes megjelenés, XVIII. Ifjúsági Tudományos Fórum (ITF), Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 2012.04.19. [PL.ea.5]
 22. Fülep, T.: A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Börzsöny központi részének vizeiben.
  – Poszter, absztrakt, X. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe), Szalafő, 2013.04.11–13. [PL.po.14]
 23. Fülep, T.: A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Zempléni-hegységben, Telkibánya és Kőkapu térségének vizeiben.
  – Poszter, absztrakt, X. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe), Szalafő, 2013.04.11–13. [PL.po.15]
 24. *Fülep, T.: Distribution of triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in the waters of the Bakony mountains, Northwestern Hungary. [A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Bakony víztereiben. In English].
  – Poszter, absztrakt, XI. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe) – 1st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), Szarvas, 2014.04.10–12(13). [PL.po.16]
 25. *Fülep, T.: Utilization possibilities of distribution of freshwater triclads (Platyhelminthes: Tricladida) for determination of ecological water flow in mountains. [Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulásának felhasználási lehetőségei hegységekben, az ökológiai vízmennyiség meghatározásához. In English].
  – Poszter, absztrakt, XI. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe) – 1st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), Szarvas, 2014.04.10–12(13). [PL.po.17]
 26. Fülep, T.: A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Keszthelyi-hegység és a Balaton-felvidék néhány vizében.
  – Poszter, absztrakt, XII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe), Csapod, 2015.04.09–11. [PL.po.18]
 27. Fülep, T.: A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása a Gömör–Tornai-karszt vizeiben.
  – Poszter, absztrakt, XIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe), Pécs, 2017.04.20–21. [PL.po.19]
 28. Fülep, T.: A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulása Magyarókereke térségének vizeiben, Erdélyben.
  – Poszter–kiselőadás, absztrakt, XIV. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe), Debrecen, 2019.04.11–12. [PL.poea.20]

2.2. Természetvédelem–turizmus: előadások [Nature conservation – tourism: lectures] [tv–tur.ea.2]

 1. Fülep, T.: Tapasztalataim és gondolataim a Bükk hegységi turizmus alakulásáról.
  – Előadás, III. Természetvédelmi szeminárium: Turizmus és természetvédelem (Nimfea). Túrkeve, 2005.09.13–15. [tv–tur.ea.1]
  http://www.nimfea.hu/aktualis/050927.htm (2005.09.27.)
  http://www.nimfea.hu/aktualis/pdf/bukki_turizmus_fulep_teofil.pdf (2005.09.28.)
 2. Fülep, T.: Tapasztalataim és gondolataim a Bükk hegységi turizmus alakulásáról.
  – Előadás, „Gátak és hidak” Projekt találkozó, konferencia és tréning (Silvanus–Holocén), Kalotaszentkirály (Románia: Erdély), 2006.05.25–27. [tv–tur.ea.2]

2.3. Oktatás: ismeretterjesztő előadások [Education: educational lectures] [64]

 • Előadó: természet- és környezetvédelem, hidrobiológia témakörökben (1996-tól), csillagászat témakörben (2004-től), angol nyelven (2001-től); tanfolyamon, tréningen, találkozón, tanártovábbképzésen, terepgyakorlaton, táborban, iskolában, fesztiválon:
 1. 1997.04.19–20. A Hernád magyarországi szakasza (vízkémia, halfauna, vízerőművek, makrovegetáció). „Védjed a folyódat” tanfolyam, Gölnicbánya (Szlovákia: Felvidék), [Holocén–Sosna]
 2. 1997.05.08. Szlovák–magyar Hernád folyóvédelmi program. Perei Általános Iskola, Pere, [Holocén]
 3. 1997.05.30. Szlovák–magyar Hernád folyóvédelmi program. Felsődobszai Általános Iskola, Felsődobsza, [Holocén]
 4. 1997.08.29. Egyesületünk Magyar-szlovák nemzetközi Hernád-programja. A Helyi Együttműködés Pályázati Program zárórendezvénye, Budapest, [Holocén]
 5. 1997.11.13. A Keleméri Mohos-tavak. Miskolci Bölcsész Egyesület terepgyakorlata, Gömörszőlős, [Holocén]
 6. 1998.03.09. Általános környezetvédelmi előadás. Mező Ferenc Általános Iskola, Mezőkövesd, [Holocén]
 7. 1998.03.16. Általános környezetvédelmi előadás. Szent Imre Általános Iskola, Mezőkövesd, [Holocén]
 8. 1998.04.27. A környezet- és természetvédelem aktuális feladatai. A dél-borsodi térség környezetvédelmileg frekventált területeinek bemutatása. Továbbképzés biológia–földrajz szakos tanároknak, Szent Imre Általános Iskola, (Térségi Közoktatási Társulás Mezőkövesd) [Holocén]
 9. 1998.04.30. A Bükk természeti értékei. Miskolc, Kaffka Margit Általános Iskola, [Holocén]
 10. 1998.10.30–31. A patakok és folyók élete. Hernád Nemzetközi Ifjúsági Találkozó, Telkibánya, [Holocén–Sosna]
 11. 2000.07.24–25. Általános környezetvédelmi előadás. Szalézi Rendház, Péliföldszentkereszt
 12. *2001.07.09–14. The Connection of Nature and Humanity. Franciscan International Meeting of Youth From East Europe PROJEKT BREHOV 2001, Imreg (Szlovákia: Felvidék), (Ferences Delegáció az Igazságért, a Békéért és a Természetvédelemért) [Minor]
 13. 2002.11.19. Bükk – Szinva tanösvény – természetvédelem. Szinva tanösvény, akkreditált tanártovábbképzés, (B.A.Z. Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet)
 14. 2003.04.23. A Keleméri Mohos-tavak. Kelemér, (Térségi Közoktatási Társulás Mezőkövesd biológia–földrajz munkaközössége)
 15. 2004.09.16–17. Csillagtúra. csapatépítő tréning, Döbrönte, [Hatteras]
 16. 2005.06.11–12. Csillagtúra. csapatépítő tréning, Döbrönte, [Hatteras]
 17. 2006.09.08–09. Csillagtúra. incentive tréning, Balatonföldvár, [Matt]
 18. 2007.09.22–23. Csillagtúra. incentive tréning, Balatonföldvár, [Matt]
 19. 2008.11.13. A természetjárás veszélyei. Miskolc, (Pax Corporis Természetes Életmód Egyesület)
 20. 2009.09.17. Korunk környezeti problémái, mi mit tehetünk azért, hogy ezt elkerüljük? Baross Gábor Körzeti, Kéttannyelvű Alapfokú Művészeti Általános Iskola, Parasznya, [Holocén]
 21. 2010.03.22. Víz Világnapja 1. VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház, Miskolc, [Holocén]
 22. 2010.09.27. Természetvédelem a társadalom oldalán. Holocén Természetvédelmi Egyesület. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék, Beregszász (Ukrajna: Kárpátalja), [Holocén]
 23. 2010.11.18. Nyitott szemmel Magyarországon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Szabó Lőrinc Általános Iskola, Edelény, [MTVSZ – Holocén, Elmerex]
 24. 2010.11.22. Nyitott szemmel Magyarországon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Általános Iskola, Bódvaszilas, [MTVSZ – Holocén, Elmerex]
 25. 2010.12.08. Nyitott szemmel Magyarországon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. KaziSuli általános iskola, Miskolc, [MTVSZ – Holocén, Elmerex]
 26. 2011.01.19. Nyitott szemmel Magyarországon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Miskolc, [MTVSZ – Holocén, Elmerex]
 27. 2011.01.31. Nyitott szemmel Magyarországon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Miskolc, [MTVSZ – Holocén, Elmerex]
 28. 2011.02.02. Nyitott szemmel Magyarországon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Miskolc, [MTVSZ – Holocén, Elmerex]
 29. 2011.02.03. Nyitott szemmel Magyarországon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Általános Iskola, Szirmabesenyő, [MTVSZ – Holocén, Elmerex] – Észak Magyarország, 67.(29): 1., 2011.02.04.
 30. 2011.03.11. Nyitott szemmel Magyarországon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. KaziSuli általános iskola, Miskolc, [MTVSZ – Holocén, Elmerex]
 31. 2011.03.30. Víz Világnapja 2. VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház, Miskolc (Selyemréti Ált. Isk.), [Elmerex, Holocén]
 32. 2011.05.03. Föld Világnapja – Víz Világnapja. Tompa Mihály Művelődési Ház, Kelemér [Holocén]
 33. 2011.06.03. Csillagtúra. csapatépítő tréning, Balatonföldvár [Elmerex, METEM–Matt]
 34. 2011.12.07. Rövid csavargások Ausztriában, Németországban, Hollandiában és Dániában (Svájc és Belgium érintésével; Északnyugat-Európa) avagy „Keskeny, fonalféregszerű útvonalon, Ausztrián, Németországon és Hollandián át Dániába.” Magyar Földrajzi Társaság Miskolci (Borsodi) Osztálya és a MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Földtudományi Osztálya, Miskolci Akadémiai Székház [ME, Holocén] http://www.foldrajzitarsasag.hu/rendezvenyek/eloadasok?date=201112 (2011.11.) [földrajz ea. 1.]
 35. 2012.03.22. A Víz Világnapja Holocén szemmel 2. Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan [Elmerex, Holocén, PE, ME] http://hatvanonline.hu/hir/A@legkisebbek@is@óvják@a@vizet/0/6/647 http://www.youtube.com/watch?v=tYXLPcACNvU (2012.03.23.)
 36. 2012.06.26. Lépések a fenntarthatóságért Északnyugat-Európa országaiban (Ausztria, Németország, Hollandia, Dánia, Svájc, Belgium). CLIPMA Éghajlatvédelmi Szakképzés, Éghajlatvédelmi Szövetség, Reflex Környezetvédő Egyesület, Felsőörs [Elmerex, Holocén]
 37. 2012.07.09. Csillagtúra. Erdei hangya Öko-tábor, CELODIN Zalai Alapítvány, Vindornyaszőlős [Elmerex, Holocén]
 38. 2013.07.18. Csillagtúra. Gömöri ökokaland 2013, Hagyományőrző- és alkotótábor Gömörszőlősön, Ökológiai Intézet Alapítvány, Gömörszőlős [Holocén]
 39. 2014.03.21. A Víz Világnapja Holocén szemmel 2. Kodály Zoltán Általános Iskola, Hatvan [Elmerex, Holocén]
 40. 2014.07.10. Csillagmozi, Csillagtúra. Gömöri ökokaland 2014, Hagyományőrző- és alkotótábor Gömörszőlősön, Ökológiai Intézet Alapítvány, Gömörszőlős [Holocén]
 41. 2014.10.17. Túraszervezés és túravezetés. Túra- és táborvezetői továbbképzés, Zöld Kapcsolat Egyesület, Baráthegyi Majorság, Miskolc, Bükk [Holocén, KaziSuli, Elmerex]
 42. 2014.10.19. A természetjárás veszélyei. Túra- és táborvezetői továbbképzés, Zöld Kapcsolat Egyesület, Baráthegyi Majorság, Miskolc, Bükk [Holocén, KaziSuli, Elmerex]
 43. 2016.03.18. A Víz Világnapja Holocén szemmel 2. ESZC Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Hatvan [Elmerex, Holocén]
 44. 2016.04.22. Föld Napja, az ember egy élő bolygón. Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan [Elmerex, Holocén]
 45. 2016.09.30. Hollandia nyüzsgő sűrűjében és élénkzöld tájain. Magyar Földrajzi Társaság Miskolci (Borsodi) Osztálya és a MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Földtudományi Osztálya, Miskolci Akadémiai Székház [Holocén, KaziSuli] http://www.foldrajzitarsasag.hu/rendezvenyek/ (2016.09.) [földrajz ea. 2.]
 46. 2018.04.04. Kefaloniá kerékpárral, Görögország nyugati oldalán, a Jón-tenger kékjéből magasba törő forró szigeten. Magyar Földrajzi Társaság Miskolci (Borsodi) Osztálya és a MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Földtudományi Osztálya, Miskolci Akadémiai Székház [Holocén, KaziSuli, ME, TE] http://www.foldrajzitarsasag.hu/rendezvenyek/ (2018) [földrajz ea. 3.]
 47. 2018.04.14. A világot felemésztő autóalapú közlekedés, vagy közösségi és kerékpáros alapú fenntartható közlekedés. Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek XXVIII. Országos Találkozója, Alkalmazkodó közösségek, klímavédelem és alkalmazkodás szakmai fórum, Kalotaszetkirály–Zentelke, Erdély (Románia), 2018.04.12–15. [Holocén]
 48. 2018.04.26. A világot felemésztő autóalapú közlekedés, vagy közösségi és kerékpáros alapú fenntartható közlekedés. Szemere Bertalan Tagiskola, Fenntarthatósági Témahét, Vatta [Holocén]
 49. 2018.09.26. Zákinthosz kerékpárral,Görögország nyugati oldalán, a Jón-tenger gyöngyszemén. Magyar Földrajzi Társaság Miskolci (Borsodi) Osztálya és a MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Földtudományi Osztálya, Miskolci Akadémiai Székház [Holocén, KaziSuli, ME, TE] http://www.foldrajzitarsasag.hu/rendezvenyek/ (2018) [földrajz ea. 4.]
 50. 2018.10.17. Kerékpárral Hollandia nyüzsgő sűrűjében és élénkzöld tájain. Tittel Esték, Tittel Pál Könyvtár, Líceum, Eszterházy Károly Egyetem, Eger
 51. 2018.11.08. Rövid csavargások Ausztriában, Németországban, Hollandiában és Dániában (Svájc és Belgium érintésével; Északnyugat-Európa). MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma, Miskolc
 52. 2019.01.23. Kerékpárral Hollandia nyüzsgő sűrűjében és élénkzöld tájain. Utazók Klubja, „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság TIT, Miskolc
 53. 2019.10.30. Costa Brava gyalog és úszva; Katalónia, Spanyolország: a Földközi-tenger vad partjai és szelíd partvidéke. Magyar Földrajzi Társaság Miskolci (Borsodi) Osztálya és a MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Földtudományi Osztálya, Miskolci Akadémiai Székház [Világlátó, Holocén, KaziSuli, ME, TE] http://www.foldrajzitarsasag.hu/rendezvenyek/ (2019) [földrajz ea. 5.]
 54. 2019.11.23. Fenntartható természetjárás fenntartásokkal. 9. JUF Járatlan Utakon Fesztivál, Budapest
 55. 2020.02.18. Túrázás – miért és hogyan? KaziSuli általános iskola 1., Miskolc, [Holocén]
 56. 2020.02.18. Túrázás – miért és hogyan? KaziSuli általános iskola 2., Miskolc, [Holocén]
 57. 2020.02.25. Túrázás – miért és hogyan? KaziSuli általános iskola 1., Miskolc, [Holocén]
 58. 2020.02.25. Túrázás – miért és hogyan? KaziSuli általános iskola 2., Miskolc, [Holocén]
 59. 2020.02.29. Nyakkendő vagy hajszárító? Pakolási 1×1. Expo 10. JUF Járatlan Utakon Fesztivál, Budapest
 60. 2020.03.04. Costa Brava gyalog és úszva; Katalónia, Spanyolország: a Földközi-tenger vad partjai és szelíd partvidéke. Utazók Klubja, „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság TIT, Miskolc
 61. 2020.07.20. Túrázás – miért és hogyan? Természetismereti gyerektábor, Szögliget
 62. 2020.09.24. A növényzet nagyon fontos, akkor miért nem? (Növényegészség Nemzetközi Éve 2020) Herman Ottó Gimnázium, Miskolc [TIT]
 63. 2020.10.07. Görögország keleti oldala és az Égei-tenger busszal, hajóval, kerékpárral és úszva. Magyar Földrajzi Társaság Miskolci (Borsodi) Osztálya és a MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Földtudományi Osztálya, Miskolci Akadémiai Székház [Holocén, KaziSuli, ME, TE] http://www.foldrajzitarsasag.hu/rendezvenyek/ (2020) [földrajz ea. 6.]
 64. 2020.11.05. Lépések a fenntarthatóságért. (A magyar tudomány ünnepe. 2020 Jövőformáló tudomány; felvételről a világjárvány miatt) Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc [TIT]

3. „VeloTeoFoto” Fotópublikációk [Photo publications]

Fotópublikációk: legfontosabb természetfotók: 3; legfontosabb épületfotók: 2

Fülep, T. (2006): 10 természetfotó:Természetfotósok bemutatkozása. – Greenfo. (Természetfotósok bemutatkozása: Egyéb természetfotók galéria)
http://www.greenfo.hu/kategoria.php?kat=5 (2006.02.07.)
http://www.greenfo.hu/felh_galeriak.php (2006.02.07.)

Fülep, T. (2006): Fülep Teofil fotói. – (természetfotók: 50 db, 2006.03.21.: 10 db, 2006.05.: 14 db, 2006.10.: 26 db; 2006.12.: 124 db; 2008.03.: 171 db, 2010.05.: 203 db) – Nimfea Természetvédelmi Egyesület. (Bemutatkozunk: Fotógaléria – Válogatás legkedvesebb fotóinkból)
http://www.nimfea.hu/gallery/index.htm (2006.03.21.)
http://www.nimfea.hu/gallery/fteo/index.htm (2006.12.)

Fülep, T. (2006): 2 épületbelső-fotó, hivatkozás nélkül – Keresztelési emléklap. Az Isteni Ige Temploma fotói– Avas-déli Római Katolikus Plébánia, Miskolc

Fülep, T. (2006): 16 életkép: Nimfea Pádis – Bihar 2006.08.04–06.– Nimfea Természetvédelmi Egyesület.
http://www.nimfea.hu/aktualis/060814/index.htm (2006.08.)

Fülep, T. (2006): 4 épületfotó: templomfotók– Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium: Az Isteni Ige Temploma 1., 2., 3., 5. fotók (2006.08.11.)
http://www.jezsu.hu/main.php?folderID=1451&articleID=4776&ctag=articlelist&iid=1

Fülep, T. (2006): 19 épületfotó: templomfotó: 7 templom, hivatkozás nélkül) – Virtuális Plébánia Portál: Országos Miserend
http://www.miserend.hu/?templom=1236 Szentháromság-templom, M–Görömböly 1., 2., 3. fotók (2006.08.)
http://www.miserend.hu/?templom=1251 Jézus Szíve-templom, M–Martin Kertváros 2., 3., 4., 5. fotók (2006.08.)
http://www.miserend.hu/?templom=1287 Szent István Király-templom, M–Vasgyár 2., 3., 4., 5. fotók (2006.08.)
http://www.miserend.hu/?templom=1215 Karthágói Szent Júlia-templom, Ónod 2., 3., 4. fotók (2006.08.)
http://www.miserend.hu/?templom=2954 Keresztelő Szent János Születése-templom, Füzesabony 2. fotó (2006.08.)
http://www.miserend.hu/?templom=1890 Szent László-templom, Hollóháza 2., 3. fotók (2006.08.)
http://www.miserend.hu/?templom=599 Szent Kereszt Felmagasztalása-templom, Tata 1., 2. fotók (2006.08.)

Fülep, T. (2006): 171 természetfotó: Fülep Teofil fotói: A Bükk hegység rejtekében. (125 kép), A Balaton arcai. (25 kép), Természetfotók a nagyvilágból. (21 kép)– Holocén Természetvédelmi Egyesület.
(Galéria munkatársaink természetfotóiból) http://www.holocen.hu/tamogatok.htm (2006.09.26.)

Fülep, T (2006): 1 épületfotó hivatkozás nélkül: kártyanaptár 2007: Az Isteni Ige Temploma fotója– Avas-déli Római Katolikus Plébánia, Miskolc

Fülep, T. (2007): 6 természetfotó: Fülep Teofil természetfotói.– Természetbarát Híradó. (Képről képre rovat) Magyar Természetbarát Szövetség, Budapest, 172. 2007.01: 2.
http://www.termeszetjaro.hu/kiadvany/hiradojan.pdf

Fülep, T. (2007): 6 természetfotó: Fülep Teofil természetfotói II.– Természetbarát Híradó. (Képről képre rovat) Magyar Természetbarát Szövetség, Budapest, 173. 2007.02: 2.
http://www.termeszetjaro.hu/kiadvany/febrhirado.pdf

Fülep, T. (2009): 5 rendezvényfotó hivatkozás nélkül: Bartók Béla: Gyermekeknek– Bartók + Bécs Miskolci Nemzetközi Operafesztivál 2009.06.10–21. szórólap

Fülep, T. (2009): 2 természetfotó: Gímpáfrány napfürdőben 2004.08.25., Az Alsó-Sebes-víz mésztufazuhataga 2006.06.17. – In: 20 éves a Magyar Természetvédők Szövetsége vándor fotókiállítás
2009.09.04. Budapest, 11.02–08. Túrkeve, Fekete István Oktatóközpont, 11.09–15. Békéscsaba, Civil Szervezetek Szövetsége, 11.16–22. Gyula, Gyulai Civil Szervezetek Szövetsége, 11.23–29. Szeged, Nagyállomás földszinti aulája, 11.30–12.06. Kalocsa, Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, 12.07–13. Dunaföldvár, Magyar László Gimnázium, 12.13–20. Solt, Vécsey Károly Könyvtár
http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=22342

Fülep, T. ((2010)–2012): 7 reklámfotó: Minorita Étterem. 2010.05.15.
http://minorita.5mp.eu/web.php?a=minorita&o=9waecMI8pA (2012): Képgaléria: 1., 6., 7., 8., 10., 14., 15.

Fülep, T. (2011): 2 természetfotó: A Sebes-víz mésztufakiválása. (83.), Gímpáfrány. (96.)
– In: Baráz, Csaba (szerk.): Tér és idő határán. A Bükki nemzeti park. On the verge of space and time. The Bükk National Park. – (fotóalbum) –Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 120. pp.

Fülep, T. (2011): Mária Musical Schoenstatt főpróba- (03.11.: 71 db) és előadásfotók (03.12.: 195 db).
https://picasaweb.google.com/mariamusical.schoenstatt (2011.03.)
https://picasaweb.google.com/mariamusical.schoenstatt/20110311MMprobaMiskolcFulepTeofilKepei#
https://picasaweb.google.com/mariamusical.schoenstatt/20110312MMMiskolcFulepTeofilKepei#

Fülep, T. (2011): 1 rendezvényfotó hivatkozás nélkül: Egészség-party az iskolában.
– In: MiNap Online. Miskolci hírforrás. (Életmód rovat)
http://minap.hu/news.php?extend.38091.14 (2011.05.06.)

Fülep, T. (2011): 1 természetfotó: 3. Helyezés: MTBK fotópályázat: Ember és természet kategória: Ébred a Garadna-völgy (2004.09.04.), Debreceni Egyetem, 2011.11.03. http://mtbk.hu
http://www.mtbk.hu/mtbk07/?page=fotopalyazat – Galéria: http://www.mtbk.hu/mtbk07/fotok/ (2011.12.)

Fülep, T. (2011): 1 portré + 3 rendezvényfotó: Ernő atya irodai szobájában (2005. május 22.), Ifjúsági találkozón Würzburgban (2005. augusztus 12.), Ernő atya temetése (2006. december 21.), Dr. Kartal (Kralovánszky) Ernő atya emléktáblája (2006. december 21.) – In: Dr. Várhelyi, Krisztina (szerk.): „Itt vagyok Uram, hallja a Te szolgád”. Emlékezés Kartal Ernő atyára. – Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc, 208. pp.

Fülep, T. (2017): 1 épületfotó: Nagyboldogasszony minorita plébániatemplom, Hősök tere, cseresznyevirágzás, (2017.04.15.) – falinaptár borítókép In: Minorita naptár 2018 – Minorita Plébánia, Miskolc

+ saját publikációkban

4. TV tévé, rádió, sajtó interjú: [TV television, radio, press interview] [10]

TV tévé–rádió–sajtó interjú: 10

 1. Umweltschwung Osteuropa 1998 kalendárium, Dresden, Németország: naptárfotó: Das Torfmoor von Kelemér ein ungarisches Phänomen. [Keleméri Mohos-tavak] 50. oldal, 1997
 2. Miskolc Városi TV: utcai interjú: a Mályi-tó vízminősége, Mályi, ~2000
 3. YouTube: Holocén Természetvédelmi Egyesület: interjú: vízminőségvizsgálat, 8:04 perctől, Miskolc, 2010.04.28. http://www.youtube.com/watch?v=TBgtXn9r8Cs (2010); http://bvmedia.klknet.hu/20110112_palyazat_holocen.wmv (2011)
 4. Észak-Magyarország LXVII. 29. újság, napilap: címlapfotó: Járjunk mindig nyitott szemmel Magyarországon., Miskolc, 2011.02.04.
 5. Miskolc Városi TV: utcai interjú: kerékpározás Miskolcon (vágott), Miskolc, ~2012
 6. YouTube: Hatvan TV: interjú: A víz világnapja, Hatvan, 2012.03.22
 7. Szent István Rádió, Eger: utcai interjú: kerékpározás, Csepel, Budapest, 2015.03.30.
 8. Szent István Rádió, Eger: interjú: túrázás, Miskolc, 2016.01.04–05.
 9. Szent István Rádió, Eger: interjú: fenntartható közlekedés, Vatta, 2018.04.26.
 10. YouTube: Ozone TV: Egyenlítő (2020-02-21) 38. magyar ismeretterjesztő: stúdió interjú: fenntartható természetjárás, 28. perctől, Budapest, 2020.02.21.

Views: 219